s lijeva na desno: Tena Šimonović Einwalter, Dunja Mijatović, Lora Vidović

Povodom dvadesete obljetnice djelovanja povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe, aktualna povjerenica Dunja Mijatović organizirala je 22. siječnja 2019. u Strasbourgu panel diskusiju o stanju ljudskih prava u Europi na kojoj je sudjelovalo četvero dosadašnjih povjerenika, ali i predstavnici drugih europskih nacionalnih institucija za ljudska prava, među kojima su bile i pučka pravobraniteljica te predsjedavajuća ENNHRI-ja (Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava) Lora Vidović kao i njena zamjenica koja je ujedno i predsjedavajuća izvršnog odbora Equineta (Europske mreža tijela za jednakost) Tena Šimonović Einwalter.

Više...

Globalni savez nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), koji okuplja više od 110 institucija iz cijelog svijeta, pozdravio je usvajanje Globalnog sporazuma za sigurne, redovne i regularne migracije (tzv. Marakeški sporazum) i pozvao sve dionike da rade na njegovoj provedbi.

Naročito su istaknuli potrebu primjene ljudskopravaškoga pristupa prilikom provedbe Sporazuma, koji bi trebao ukjučivati međunarodne i regionalne obveze država u odnosu na ljudska prava. Također su pozvali sve države koje još nisu ratificirale Međunarodnu konvenciju o pravima radnika migranata i njihovih obitelji, među kojima je i Hrvatska, da to učine. GANHRI je naglasio i potrebu da države promiču i štite prava migranata, bez obzira na njihov migrantski status, a sve dionike pozvao da ta prava nadgledaju, u okviru svih mehanizama koje im pružaju UN-ova tijela zadužena za praćenje provođenja konvencija za ljudska prava.

Više...

Europska mreža tijela za jednakost EQUINET organizirala je trodnevni seminar o govoru mržnje, u Rimu od 19. do 21. studenoga 2018. godine, u suradnji s talijanskim Nacionalnim uredom za borbu protiv rasne diskriminacije (UNAR). Seminar je bio usmjeren na razumijevanje fenomena govora mržnje i načine na koje tijela za jednakost mogu njime upravljati i prevenirati ga.

Više...

Ostale Novosti

  • 1