Snažnija suradnja i doprinos u kreiranju javnih politika EU naglasci EQUINET-ovog godišnjeg sastanka u Bruxellesu

Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) na godišnjem sastanku održanom u Bruxellesu 29. i 30. rujna nastavila je rad na kreiranju standarda za djelovanje tijela koje okuplja. Na sastanku su sudjelovale i partnerske organizacije iz Europe i drugi dionici.

Tom prigodom, pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović predstavila je rad Mreže kojom predsjeda, uključujući i suradnju s Equinetom te perspektivu za njezino daljnje učvršćivanje.

„Nacionalne institucije za ljudska prava i tijela za jednakost ključne su u institucionalnom okviru promocije i zaštite ljudskih prava te suzbijanja diskriminacije diljem Europe. Zato, iako doprinose pojedinačno, suradnja može naše mreže učiniti učinkovitijima, kako na međunarodnoj, tako i na nacionalnim razinama“, istaknula je Vidović na panelu „Jačanje tijela za jednakost u institucionalnom okviru“, na kojem su sudjelovali i Michael O'Flaherty, direktor Agencije EU za temeljna prava (FRA), Elrike Lunaček, zastupnica u Europskom parlamentu i Stefano Valenti iz Europskog odbora protiv rasne diskriminacije i netolerancije pri Vijeću Europe (ECRI).

Zamjenica pučke pravobraniteljice, koordinatorica EQUINET-ove Radne skupine za formiranje EU politika te članica ECRI-ja Tena Šimonović Einwalter, na panelu o daljnjem razvoju antidiskriminacijskih propisa u EU podsjetila je na važnost europskih standarda za tijela za jednakost, koja im mogu osigurati neovisnost i učinkovitost. Također je ukazala na doprinos koji tijela mogu dati u kreiranju javnih politika EU. „Mi smo često prva točka kontakta za žrtve diskriminacije i imamo snažan utjecaj na implementaciju europskih antidiskriminacijskih propisa na nacionalnoj razini, zbog čega je nužno da budemo uključeni u sve procese revizije europskog zakonodavstva“, naglasila je Šimonović Einwalter.

EQUINET rujan2016 Photo Thierry Maroit 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUINET rujan2016 Photo Thierry Maroit 5

EQUINET rujan2016 Photo Thierry Maroit 3

 

Ostale Novosti

  • 1