Nacionalne institucije za ljudska prava ključne u zaštiti građana, ali trebaju biti proaktivne

Nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) predvodnici su u zaštiti ljudskih prava, a u svom radu bi trebale biti proaktivne te prikupljati informacije o stanju ljudskih prava i na terenu, složile su se pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović i zamjenica visokog povjerenika za ljudska prava UN-a Kate Gilmore, na sastanku održanom 21. lipnja 2016., tijekom Foruma o temeljnim pravima u Beču.

Izuzetno je važno postojanje standarda rada NHRI-ja, složile su se, naglašavajući potrebu održavanja i daljnjeg jačanja sustava akreditacija pri UN-u.

Govoreći o aktualnim temama, istaknule su potrebu pružanja podrške institucijama koje su pod političkim pritiskom, poput poljskog pravobranitelja. Složile su se i kako izbjeglice ne bi trebale gubiti svoja prava tijekom putovanja do sigurnog odredišta. Zaključile su i da često postoji raskorak između obećanja o poštivanju ljudskih prava, koja su države dale tijekom pristupanja Ujedinjenim narodima, te njihovih kasnijih poteza i odluka.

 

Ostale Novosti

  • 1