Izazovi ljudskih prava u Europi nisu nesavladivi

Više od 700 vodećih stručnjaka za ljudska prava iz cijele EU okupilo se od 20. do 23. lipnja 2016. u Beču, kako bi zajednički radili na rješenjima sve većih izazova poštivanja ljudskih prava u Europi, na Forumu o temeljnim pravima koji je organizirala Agencija za temeljna prava EU (FRA). Tijekom četiri dana Foruma, dužnosnici UN-a i Vijeća Europe, institucija Europske unije i vlada država članica, čelnici institucija za ljudska prava, zastupnici Europskog parlamenta, znanstvenici, odvjetnici, predstavnici nevladinih udruga i privatnog sektora, aktivisti i mnogi drugi raspravljali su o načinima osnaživanja kulture ljudskih prava, razmjenjujući ideje, primjere i probleme. Rasprave su se fokusirale na tri glavna izazova u Europi današnjice - zaštiti izbjeglica, inkluziji i problemima koje sa sobom donosi digitalno doba.

Pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović na plenarnom panelu govorila je o ulozi ENNHRI-ja u učinkovitom povezivanju više od 40 institucija za ljudska prava diljem Europe i osnaživanju glasa građana na međunarodnoj razini. Govoreći o radu Ureda pučke pravobraniteljice u Hrvatskoj, istaknula je načine na koje Ured potiče građane na prijavljivanje sumnje u kršenja njihovih prava – snažnijom komunikacijom s javnošću te većom dostupnošću građanima nakon otvaranja područnih ureda u Splitu, Osijeku i Rijeci. “Prošle godine imali smo 80 posto više pritužbi građana, u odnosu na 2012. godinu. Oni se često, tražeći rješenje svog problema, osjećaju izgubljeni u sustavu, a vidljivo je i zabrinjavajuće nepovjerenje u institucije na svim razinama“, rekla je pravobraniteljica Vidović, koja se tijekom Foruma susrela s mnogim trenutačnim i potencijalnim partnerima u radu Ureda i ENNHRI-ja. Tako je na sastanku sa zamjenicom visokog povjerenika za ljudska prava UN-a Kate Gilmore razgovarala o raskoraku između obećanja o poštivanju ljudskih prava, koja su države dale tijekom pristupanja Ujedinjenim narodima, te njihovih kasnijih poteza i odluka.

Lora Forum FRA Beč 16

Europska unija izgrađena je na snažnom sustavu temeljnih prava, no ona su sada u krizi. Povjerenje u institucije je u padu, što narušava zaštitu i promociju prava, umanjujući dobrobit koju oni donose. Da bismo u tom smislu napredovali, Europa mora djelovati zajednički, posebno u poticanju uključivanja temeljnih prava u razgovore i odluke o svim javnim politikama na nacionalnim razinama i na razini EU, ponajviše u socijalnom i ekonomskom sektoru. Nužno je i stvaranje snažnije kulture ljudskih prava pomoću obrazovanja, jačanje nadzora ljudskih prava i odgovornosti vlada u poštivanju prihvaćenih obveza, kroz parlamente, institucije za ljudska prava i ostale aktere, te uključivanje građana, posebno pripadnika ranjivih skupina, u odluke koje na njih utječu.

“Europa je u krizi temeljnih prava, ali postoje volja, energija i ideje za njezino savladavanje. Ljudska prava ne mogu se shvaćati kao dodatak prema nečijem izboru, koji može biti žrtvovan. Ona su temelj europskog identiteta i ako izgubimo njih, izgubit ćemo Europu”, izjavio je Michael O’Flaherty, direktor FRA, zatvarajući Forum.

Rezultat događaja su konkretne preporuke dionicima diljem EU, a možete ih pročitati ovdje.

 

Ostale Novosti

  • 1