Tijela za jednakost traže europske standarde u borbi protiv diskriminacije

Tijela za jednakost mogu biti vrijedni katalizatori promjena nužnih za stvaranje društva jednakosti, no samo ako su neovisna, funkcionalna, efikasna i snažna, upozorila je 15. lipnja 2016. Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) te pozvala na kreiranje europskih standarda za rad tijela koje okuplja.

„Tijela za jednakost ključna su u borbi protiv diskriminacije, što uključuje i efikasnu implementaciju europskog antidiskriminacijskog zakonodavstva. Za inkluzivna društva diljem Europe, nužno je da su ova tijela neovisna i učinkovita te da imaju snagu i resurse koji su im potrebni kako bi jednakost bila poštivana i dostupna svima. Europska komisija je odlučna u svojoj namjeri da osnažuje tijela za jednakost i stvori uvjete u kojima ona mogu dosegnuti svoj puni potencijal“, izjavila je Vera Jourova, povjerenica Europske komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Europska Unija utemeljena je na vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjinama. Štoviše, karakteriziraju ih pluralizam, tolerancije, pravda, solidarnost i jednakost između žena i muškaraca, ujedno i težnje koje su od vitalnog značaja za razvoj boljih društava za sve. Ipak, zbog izazova koji proizlaze iz gospodarske, ali i izbjegličke krize, dolazi do porasta netolerancije, nejednakosti i diskriminacije. Nacionalna središnja tijela za suzbijanje diskriminacije u Europi, među kojima i Ured pučke pravobraniteljice, neovisne su institucije za promicanje jednakosti i suzbijanje diskriminacije, a nude smjernice za poboljšanje politika koje odražavaju jednakost postupanja, podržavaju implementaciju europskog antidiskriminacijskog zakonodavstva te su važna kontakt točka za žrtve diskriminacije.

Unatoč sve većoj potrebi za jačanjem takvih institucija, one se suočavaju s izazovima i problemima poput smanjenje sredstava za rad uslijed mjera štednje te politički pritisci, zbog čega se pojavljuje rizik od ugrožavanja neovisnosti njihovih mišljenja o stanju i pojavama diskriminacije u svojim zemljama. No, unatoč njihovoj važnosti, u Europi nisu postavljeni standardi koji morali biti dosegnuti kako bi tijelima za jednakost bile osigurane odgovarajuće ovlasti i sredstva za učinkovitu zaštitu za žrtve diskriminacije. Točnije, europsko zakonodavstvo ne jamči potpunu neovisnost, efikasnost, potrebne ovlasti i adekvatne resurse.

"Moramo europskim standardima za nacionalna tijela za suzbijanje diskriminacije podržati postizanje pune jednakosti u praksi. Oni su neophodni za osnaživanje svih tijela za suzbijanje diskriminacije, čime se stvara okružje jednakih društava za sve,“ izjavila je izvršna direktorica EQUINET-a, Evelyn Collins.

EQUINET je s tim ciljem pripremio smjernice za razvoj potrebnih standarda, a možete ih pronaći ovdje

Ostale Novosti

  • 1