Agencija EU za temeljna prava redovito će objavljivati stanje ljudskih prava u izbjegličkoj krizi

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) redovito će objavljivati mjesečni pregled stanja temeljnih prava izbjeglica i migranata u državama članicama EU, koje su zabilježile najveći broj njihovih ulazaka ili prolazaka na putu ka željenim destinacijama. Po dolasku u EU, izbjeglice se često susreću s nedostatkom odgovarajućeg smještaja, hrane ili zdravstvene skrbi. S toga će mjesečno Izvješće pokazivati u kojoj se mjeri poštuju temeljna prava sadržana u Povelji o temeljnim pravima EU.

Posebnu pozornost Agencija će posvetiti početnoj registraciji i zahtjevima za azilom, posebice ranjivih skupina, kaznenim postupcima pokrenutima zbog ilegalnog prelaska granice, zaštiti djece, uvjetima smještaja novo pridošlih osoba, dostupnosti zdravstvene zaštite, podršci javnosti, humanitarnoj pomoći ili volonterskom radu, zakonodavnoj i drugoj promjeni javnih politika te rasističkim incidentima poput prosvjeda, govora mržnje na Internetu ili zločinima iz mržnje.

Redoviti mjesečni pregledi bit će dodatak na dosadašnja istraživanja koje je Agencija provela u području azila, migracija i granica, poput priručnika za povećanje zakonskih načina ulaska u EU onih kojima je potrebna međunarodna pomoć, čime se pomaže spašavanje života i suzbijanje krijumčarenja ljudima. Agencija je izdala i preporuke za postupanje u slučaju ilegalnih migracija i njihovo usklađivanje s poštivanjem temeljnih ljudskih prava, jer je ustanovljeno da većina država članica primjenjuju zatvorske ili novčane kazne.

Prema zahtjevu Europske komisije, redovito mjesečno Izvješće će obuhvaćati devet država; Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Italiju, Sloveniju i Švedsku.  

Posljednje Izvješće rađeno je u prosincu 2015. godine, a novi će biti dostupni ovdje.

Ostale Novosti

  • 1