Europski parlament pozvao institucije EU da vode više računa o predstavkama građana

Europski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj naglašava odgovornost Odbora za predstavke Parlamenta EU, Europskog ombudsmana i europske građanske inicijative, osnovnih mehanizama za veću političku uključenost građana, u promicanju europskoga građanstva te jačanju vidljivosti i vjerodostojnosti europskih institucija. U rezoluciji se Parlament zalaže za pronalaženje dodatnih mogućnosti izravne uključenosti građana u donošenje odluka u europskim institucijama, koje poziva da u većoj mjeri vode računa o radu i preporukama Europskog ombudsmana.

Nadalje, istaknuto je kako je važno da Europska komisija odgovara na sve predstavke građana na detaljan i proaktivan način i u što kraćem vremenskom roku te da redovno obavještava Odbor za predstavke o napretku i ishodima postupaka.

Parlament žali što Povelja o temeljnim pravima nije usvojena u svim državama članicama i što se njezina provedba pokazala nejasnom, a u određenoj mjeri razočaravajućom za mnoge građane. Cijelu rezoluciju možete pronaći ovdje

Ostale Novosti

  • 1