Rezolucija o ulozi međukulturnoga dijaloga, kulturne raznolikosti i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti Unije

Posljednjih godina Europa i svijet suočavaju se s brojnim izazovima povezanima s globalizacijom, migracijama, vjerskim i međukulturnim sukobima te jačanjem radikalizma. U suočavanju s takvim izazovima, kao i u postizanju održivoga razvoja i iskorjenjivanju siromaštva, uloga kulture pokazala se ključnom, smatra Europski parlament. Stoga je 19. siječnja 2016. godine usvojio posebnu rezoluciju posvećenu ulozi međukulturnoga dijaloga i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti Europske unije.

U Rezoluciji je naglašeno kako iskreni međukulturalni i međuvjerski dijalog ohrabruje suradnju, promiče razumijevanje i poštovanje među kulturama, povećava raznolikost i jača poštivanje demokracije, slobode i ljudskih prava. Ovakvu vrstu dijaloga, navodi se, osobito je bitno poticati i provoditi u području obrazovanja, a kako bi to bilo moguće, treba širom otvoriti pristup formalnom, neformalnom, informalnom obrazovanju i cjeloživotnome učenju. Obrazovanje, naime, ne razvija samo znanja i vještine, već pomaže djeci i odraslima da razviju etičke i građanske vrijednosti te postanu aktivni, otvoreni i odgovorni članovi društva. Također, bitnu ulogu u suzbijanju ekstremizma, ostvarenju aktivnoga građanstva i postizanju društvene uključivosti imaju i organizacije civilnoga društva i ljudskopravaške organizacije, stoga Parlament poziva na podršku njihovome radu. Konačno, ovom rezolucijom Parlament poziva i tijela Europske unije i same države članice da usvoje međukulturni dijalog kao cilj svojih politika i daju podršku inicijativama usmjerenima na poticanje kulturne raznolikosti, dijaloga među kulturama i obrazovanja, oslanjajući se pritom na Povelju o temeljnim pravima EU. Novousvojenu Rezoluciju o ulozi međukulturnoga dijaloga, kulturne raznolikosti i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti Unije možete pronaći ovdje.

 

Ostale Novosti

  • 1