Sastanak savjetnika za komunikacije

Beč-fotoU Beču su 4. i 5. svibnja održani sastanci savjetnika za komunikacije i odnose s javnošću u organizaciji FRA (Agencije Europske unije za temeljna prava), EQUINET-a (Europske mreže tijela za promicanje jednakosti) i ENNHRI-a (Europske mreže institucija za ljudska prava) s ciljem jačanja suradnje, razmjene iskustava između pojedinih institucija i njihovih članova te pronalaženja novih načina suradnje i međusobne potpore komunikaciji o zaštiti temeljnih prava na nacionalnoj i europskoj razini. Sastanku je prisustvovala savjetnica za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću.

Sastanak članova Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) otvorila je Debbie Kohner, glavna tajnica, Glavnog tajništva ENNHRI-a. Radna grupa usredotočila  se na komunikacijsku strategiju s ciljem određivanja prioriteta u idućih godinu dana i načine provedbe dogovorenog. Dogovoreno je da se formiraju manje radne grupe koje će se angažirati na izvedbi i razvoju Web stranice, brendiranju ENNHRI-a, te razvoju politika.

U drugom dijelu dana  održan je sastanak svih sudionika tijekom kojeg se razgovaralo kako pomoću dobre komunikacije graditi veću javnu potporu/razumijevanje ljudskih prava i jednakosti. Kao primjer dobre prakse prikazan je rad Škotskog Povjerenika za ljudska prava koji je prošle godine u svoju kampanju kao ključne riječi uključio univerzalne vrijednosti za bolje razumijevanje ljudskih prava u široj javnosti. Razgovaralo se i o radu FRA te o načinu kako u sklopu svog rada djeluju na   podizanje razine svijesti o ljudskim pravima.

Drugi dana sastanak je otvorio Dennnis van der Veuer, voditelj Odjela suradnje  s institucijama Europske unije i državama članicama Europske unije koji je naglasio ciljeve sastanka:  razviti suradnji na području komunikacija između aktera koji se bave zaštitom ljudskih prava na nacionalnoj razini, odnosno kako razmjenom iskustava i dobre prakse različitim pristupima i tehnikama mijenjati stav javnosti o ljudskim pravima i jednakosti; kako učinkovito komunicirati kad su materijalni resursi ograničeni te kako koristiti nove ali i stare tradicionalne medije; koje su mogućnosti međusobnog podržavanja europskih i nacionalnih organizacija za zaštitu ljudskih prava kako bi komunikaciju s javnošću učinile učinkovitijom bez obzira na ograničene proračune.

Tijekom poslijepodneva diskusije su se odvijale u skupinama, a zaključci s plenarne sjednice i s rasprava bit će dostavljeni svim sudionicima. 

Ostale Novosti

  • 1