Predavanje pučke pravobraniteljice u Rektoratu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

IMG 20141127 111823Dana 27. studenog 2014. godine pučka pravobraniteljica mr. sc. Lora Vidović u Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održala je predavanje pod nazivom „Djelovanje područnih ureda pučke pravobraniteljice i zaštita ljudskih prava u RH“.

Predavanje je održano dan nakon otvaranja Područnog ureda u Osijeku.  

Nakon uvodne riječi prorektora prof. dr. sc. Marija Vinkovića, pučka pravobraniteljica je prisutnima: čelnicima javnih institucija, predstavnicima organizacija civilnog društva i studentima osječkog sveučilišta predstavila instituciju pučkog pravobranitelja, njezin razvoj u Republici Hrvatskoj od ustrojavanja do danas, odnosno postupno širenje ovlasti ove institucije.

Nadalje je predstavila način i područja rada te je posebno istaknula koja su očekivanja od novootvorenih područnih ureda: omogućiti bolju dostupnost institucije građanima i povećati efikasnost zaštite njihovih prava te postići i/ili unaprijediti suradnju sa širokim krugom dionika na lokalnoj/regionalnoj razini: nevladinim udrugama, tijelima područne (regionalne) samouprave, vijećima nacionalnih manjina, vjerskim zajednicama, akademskom zajednicom, stručnjacima.

Govoreći o ljudskim pravima u 2013. i 2014. godini, pučka pravobraniteljica je istaknula ogromno povećanje broja pritužbi građana u 2013. godini (od 63% u odnosu na 2012. godinu) te činjenicu da je zbog nedovoljne dostupnosti Ureda udaljenijim sredinama najveći broj pritužitelja bio iz Zagreba i središnje Hrvatske. Najveća povećanja broja pritužbi zabilježena su u područjima stambenog zbrinjavanja, postupanja policijskih službenika, prava na zdravlje i zdravstveno osiguranje, provođenje ovrha, vlasničkih i stambenih odnosa te graditeljstva i prostornog uređenja.

Kao probleme istaknula je neusklađenost propisa, neujednačenu i dugotrajnu provedbu upravnoga postupka, osobito pri odlučivanju o žalbama, lošu informiranost građana o tome kome se pritužiti kako bi zaštitili neko svoje pravo, nedostatne kapacitete administracije za pravovremeno i kvalitetno postupanje po zahtjevima građana, nepoštivanje prava nacionalnih manjina i diskriminaciju temeljem etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla, osobito pripadnika romske i srpske nacionalne manjine, te na nedostatnu i neujednačenu mrežu socijalnih usluga.

Plan pučke pravobraniteljice je i nadalje jačati kapacitete Ureda za praćenje pojedinih područja, nakon Rijeke i Osijeka otvoriti područni ured u Splitu te suradnjom sa različitim dionicima jačati svijest o ljudskim pravima i pojavama diskriminacije. 

IMG 20141127 111846IMG 20141127 111830IMG 20141127 120459

Ostale Novosti

  • 1