Održan sastanak sa zastupnikom u Europskom parlamentu Davorom Škrlecom

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović 28. listopada 2014. godine održala je sastanak s Davorom Škrlecom, zastupnikom u Europskom parlamentu, a sastanku su prisustvovali i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter te lokalni asistent zastupnika Škrleca Alan Kečkeš.

Sastanak je uslijedio nakon što je, po sudjelovanju institucije na okruglom stolu o suzbijanju diskriminacije u Europskom parlamentu, pravobraniteljica uputila poziv svim zastupnicima u Europskom parlamentu da se obrate ukoliko za potrebe svog rada na formiranju europskih politika trebaju informacije o načinu rada ili aktualnim aktivnostima pučke pravobraniteljice u području suzbijanja diskriminacije te podacima o prisutnosti diskriminacije u Republici Hrvatskoj.

Nakon što je pravobraniteljica Vidović upoznala zastupnika Škrleca sa ovlastima pučke pravobraniteljice te aktualnim aktivnostima, zastupnik Škrlec je kao član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog pralamenta izrazio poseban interes za ovlasti i iskustva pučke pravobraniteljice vezano za zaštitu okoliša kao područje zaštite ljudskih prava. Osim razmjene mišljenja o mogućnostima unapređenja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj dio sastanka posvećen je temi informiranosti građana o svojim pravima, bilo temeljem prava Europske unije, bilo zakonskim i Ustavnim pravima u Republici Hrvatskoj te dostupnosti uprave građanima kao jednog od elemenata dostupnosti prava i pravde.

Ostale Novosti

  • 1