U Budimpešti održana prva akademija za NHRI institucije

Na Centralnom europskom sveučilištu u Budimpešti (CEU) od 23. do 27. lipnja održana  je prva akademija za NHRI institucije (nacionalne institucije za ljudska prava prema akreditaciji UN-ovog Međunarodnog odbora za ljudska prava iz Geneve – ICC), u kojoj je ispred Ureda pučke pravobraniteljice sudjelovala njezina savjetnica. U petodnevnom programu organiziranom od strane OSCE/ODIHR-a (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju/Ured za demokratske institucije i ljudska prava), ENNHRI-a (Europska mreža NHRI-a) i Škola za javnu politiku CEU-a (School of Public Policy) sudjelovala su 34 predstavnika NHRI-ja iz Europe.

Program akademije bio je koncipiran na uvodnim tematskim izlaganjima, diskusijama i radu u grupama. Nakon uvodnih predstavljanja ENNHRI-ja (Allan Miller, predsjedavajući ENNHRI-ja i Debbie Kohner, glavna tajnica ENNHRI-ja), i OSCE/ODIHR-a (Snježana Brokulić, voditeljica Odjela za ljudska prava ODIHR-a i Pavel Chacuk, savjetnik za ljudska prava ODIHR-a) obrađeno je pet velikih tema: neovisnost i Pariški principi, monitoring ljudskih prava, monitoring ekonomskih i socijalnih prava, UN-ov sustav zaštite ljudskih prava te gender mainstreaming.

Pučki pravobranitelj jedina je institucija u Republici Hrvatskoj akreditirana „A“ statusom sukladno Pariškim principima UN-a, koji garantiraju njihovu neovisnost u radu na zaštiti i promicanju ljudskih prava.

Ostale Novosti

  • 1