Posjet predstavnika egipatske pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

U sklopu produbljivanja bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Egipta  u studijskome posjetu institucijama za zaštitu i promicanje ljudskih prava od 16. do 18. lipnja 2014. boravi egipatska Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova,  dr. FatmaKhafagy sa suradnicima. Ova bi institucija, koja trenutno djeluje kroz posebni projekt  Europske komisije u Egiptu, uskoro trebala prerasti u središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije i području ravnopravnosti spolova i vjerskih manjina, te je svrha posjeta upoznavanje s normativnim i organizacijskim rješenjima funkcioniranja sustava zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.  

O nastanku, ovlastima i radu institucije pučkog pravobranitelja, kao i o ulozi međunarodnih (UN) i europskih (EU) aktera u postizanju statusa te jačanju kapaciteta institucije te suradnji s parlamentom, civilnim društvom i medijima, goste su informirale zamjenica pučke pravobraniteljice Jagoda Novak te savjetnica za međunarodnu suradnju.

Tijekom iscrpne razmjene mišljenja do izražaja je došao interes egipatske delegacije za iskustva stečena tijekom procesa pridruživanja EU kada je RH morala zadovoljiti visoke kriterije u području ljudskih prava i temeljnih sloboda kako bi bila primljena u punopravno članstvo, a zanimale su ih i strategije kojima Ured pučke pravobraniteljice osigurava kredibilitet u javnosti i potiče državna tijela na ispunjavanje svojih preporuka, stupanj zadiranja institucije u svojim ovlastima u područje pravosuđa te pružanje pravnih savjeta građanima, način rada po pritužbama, suradnja s organizacijama civilnoga društva, financiranje institucije, struktura Ureda itd.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova informirala je sudionike razgovora o recentnim zbivanjima u Egiptu, gdje je nedavno izabran novi predsjednik, ranije je donesen novi Ustav, a uskoro se očekuju i parlamentarni izbori te konstituiranje nove vlasti. Zalaganjem ove institucije, kao i mnogobrojnih ženskih nevladinih udruga, u novi je ustav unesena odredba o osnivanju središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije žena i vjerskih manjina te se, temeljem te odredbe, priprema  donošenje odgovarajućeg zakona kojim će se regulirati djelokrug, izbor, ovlasti i aktivnosti ove institucije kao svojevrsnog egipatskog tijela za promicanje jednakosti.   

Ostale Novosti

  • 1