Simpozij „Studenti za ljudska prava“

U Rijeci je, 3. svibnja 2014. u organizaciji Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci i CroMSIC-a održan seminar „Studenti za ljudska prava". Uvodno izlaganje pod nazivom „Uloga Ureda pučkog pravobranitelja u sustavu ljudskih prava u RH" održala je zamjenica pučke pravobraniteljice Jagoda Novak.

Simpozij je uključivao predavanja profesora Elvia Baccarinija s Filozofskog fakulteta u Rijeci, te niz studentskih izlaganja temeljenih na studentskim istraživanjima u području ljudskih prava i bioetike. Tematika izlaganja nadovezivala su se na ključne teme Godišnjeg izvješća pučke pravobraniteljice u 2013. i rada ureda uopće. Naime, bila su vezana uz teme poput informiranosti studenata o ljudskim pravima te stavovima vezanim uz ljudska prava, teorijskoj podlozi prava na jednake mogućnosti, destigmatizaciji te zaštiti ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama, interdisciplinarnom pristupu problematici siromaštva te religijskoj i svjetovnoj argumentaciji u javnoj raspravi prilikom referenduma o o ustavnoj definiciji braka.
Tom su prigodm sudenti Medicinskog fakulteta pozvali Ured na sudjelovanje u kampanji destigmatizacije osoba s duševnim smetnjama, koja se provodi pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike.

Ostale Novosti

  • 1