Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Na sjednici održanoj 7. lipnja 2013. godine Hrvatski je sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Prihvaćen je i amandman koji je Odboru za ljudska prava i prava naiconalnih manjina uputila pučka pravobraniteljica Lora Vidović. Amandman se odnosi na odobrenje stalnog boravka strancima koji su rođeni i od rođenja žive na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nisu mogli utjecati, nisu imali regulirani boravak.

Temeljem navedenog amandmana, stranac koji je rođen i od rođenja živi na teritoriju  Republike Hrvatske, koji zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati, nije imao reguliran boravak, može regulirati stalni boravak bez prethodno odobrenog privremenog boravka u trajanju od 5 godina.

Ostale Novosti

  • 1