Okrugli stol o dvojezičnosti u Vukovaru

Povodom prijepora povezanih uz postavljanje ploča sa dvojezičnim natpisima u Vukovaru, koje se postavljaju u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i rezultatima popisa stanovništva prema kojem u Vukovaru živi više od jedne trećine građana srpske nacionalne manjine, pučka pravobraniteljica želi naglasiti kako puno poštovanje manjinskih prava treba biti sastavni dio svakodnevice, kako pripadnika manjine, tako i većine.

Ostvarivanje prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina koja oni uživaju temeljem postojećih zakona, važan je aspekt zaštite ljudskih i manjinskih prava. Među manjinska prava spadaju zastupljenost u javnopravnim tijelima na svim razinama, kao i pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine te pravo na pristup sredstvima javnog priopćavanja i pravo obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja na jeziku i pismu kojim se pripadnici manjine služe. U više smo prigoda upozoravali kako se doneseni propisi, koji su usklađeni s visokim međunarodnim standardima, trebaju i dosljedno primjenjivati. Vladavina prava jedna je od najviših vrednota hrvatskog ustavnog poretka i ukoliko želimo živjeti u uređenom demokratskom društvu, primjena postojećih propisa ne smije biti upitna.

Osobito važnim smatramo osuditi diskriminatorni govor, uključujući govor mržnje, čija je pojava uz uvođenje dvojezičnosti učestala te nasilje koje neupitno slijedi. Pojedini današnji događaji i istupi u Vukovaru predstavljaju upravo širenje govora mržnje i poticanje nasilja. Podsjećamo, da je prema Ustavu RH zabranjeno i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti, a javno iznošenje stavova i koji doprinose širenju vjerske i nacionalne mržnje sankcionirano je i Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Kaznenim zakonom.

Posve smo svjesni proživljenih iskustava rata, i s tim u vezi osjećaja građana, a osobito branitelja, koji se mogu pojaviti kod postavljanja ploča s ćiriličnim natpisima. Sloboda izražavanja suprotnoga stava te sloboda javnog okupljanja, također su među temeljnim ljudskim pravima koja predstavljaju važno obilježje demokratskoga društva.

No, načelo poštivanja ljudskih i manjinskih prava te načelo vladavine prava, u ovome slučaju trebaju imati prioritet. Razmjena stavova koja uvažava mišljenje većine, uz istovremenu snažnu zaštitu zajamčenih prava manjine, pristup je koji njeguju uređena demokratska društva, ostvarenju čijih vrijednosti teži i Hrvatska.

 

Ostale Novosti

  • 1