Irska od 2019. na čelu ENNHRI-ja

Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), kojom od ožujka 2015. predsjeda pučka pravobraniteljica Lora Vidović, održala je skupštinu i godišnju konferenciju 24. i 25. listopada 2018. u Ateni. Na njoj je sudjelovalo više od 100 ključnih dionika iz šire Europe, a središnja tema bila je podrška nacionalnih institucija za ljudska prava u širenju demokratskog prostora i podršci ostalim zaštitnicima ljudskih prava.

Ova tema odabrana je u trenutku kad se Europa suočava s brojnim prijetnjama ljudskim pravima i vladavini prava, poput zakona kojima se ograničava financiranje i djelovanje organizacija za ljudska prava, ubojstva više novinara, ugrožavanja slobode okupljanja i ugroza neovisnosti pravosuđa. 

logan

Na skupštini je za iduću predsjedavajuću ENNHRI-ja izabrana Emily Logan, koja predvodi irsku Komisiju za ljudska prava i jednakost, a predsjedanje će započeti kada u ožujku 2019. pravobraniteljici Vidović istekne mandat. Iako se nije kandidirala za novi mandat na čelu ove Mreže, pravobraniteljica će u njoj i dalje ostati aktivna, kao članica Odbora ENNHRI-ja, ali i Odbora Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI).

 

 

 

Ostale Novosti

  • 1