EU i Nacionalne institucije za ljudska prava: prema učinkovitijoj suradnji u promicanju i zaštiti ljudskih prava

Na seminaru o suradnji između institucija EU i nacionalnih institucije za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI), koji je 29. studenog 2017. u Bruxellesu organizirao ENNHRI, oko 120 predstavnika NHRI-a, institucija EU-a, nevladinih organizacija te drugih regionalnih tijela raspravljalo je o snaženju suradnje na promicanju i zaštiti ljudskih prava u Europi. Prilikom otvaranja, sudionici su naglasili ključnu ulogu NHRI-ja kao stručnih, neovisnih institucija i cijenjenih partnera na terenu.

"NHRI-jevi su "graditelji mostova", posvećeni ostvarivanju međunarodnih standarda ljudskih prava, dok se na nacionalnoj razini smatramo pouzdanim partnerima EU. NHRI-jevi iz zemalja članica EU, kao i onih koji to nisu, mogu pružiti stručne informacije o nacionalnim trendovima i izazovima u području ljudskih prava te povezati aktivnosti, politike i propise EU s lokalnim stvarnostima“, izjavila je pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća ENNHRI-ja Lora Vidović. "ENNHRI premošćuje i okuplja NHRI-je iz regije i stvara partnerstva s drugim regionalnim mrežama i međunarodnim organizacijama. To je vrlo dragocjeno", istaknuo je Jean Louis Ville iz Uprave za suradnju i razvoj Europske komisije (DEVCO) na otvaranju seminara.

Emmanuel Crabit, predstavnik Glavne uprave za pravosuđe smatra da "se budućnost Europe oslanja na zajedničke vrijednosti i poštivanje temeljnih prava", dok je "ključni izazov ostvarivanje temeljnih prava na terenu kao i unaprijeđenje suradnje kako bi se ta prava i zaštitila".

ennrhi seminar assembly at museum 32

I za Direkciju za proširenje Europske komisije (DG NEAR), NHRI-jevi imaju ključnu ulogu, dok Agencija za temeljna prava Europske unije (FRA) ističe kako NHRI-jevi nisu administrativna tijela koja se „pro forma“ bave ljudskim pravima, nego ključni partneri s kojima FRA surađuje već dugi niz godina. 

Rasprave na okruglim stolovima dovele su do različitih konkretnih ideje za daljnju suradnju - od potrebe za pružanjem javne podrške NHRI-jevima od strane EU, uključivanja NHRI-ja u procese vezane uz nacionalne akcijske planove te dijalog o ljudskim pravima, do njihove komplementarne uloge u prikupljajnu i širenju relevantnih podataka na nacionalnih razini.

Ostale Novosti

  • 1