EQUINET-ovi standardi o tijelima za jednakost predstavljeni članicama EU

Tena Šimonović Einwalter, nova predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) i zamjenica pučke pravobraniteljice, sa svojim suradnicima, izvršnom direktoricom Anne Gaspard i  Tamasem Kadarom, sudjelovala je na sastanku Radne Skupine visoke razine Europske komisije za pitanja diskriminacije, jednakosti i raznolikosti. Na sastanku  održanom 24. listopada 2017. u Bruxellesu predstavljen je radni dokument Europske mreže tijela za jednakost o okvirima i standardima koji se odnose na mandate institucija koje se bave suzbijanjem diskriminacije, jačanje njihove neovisnost i učinkovitosti.

U sadašnjem trenutku kad raste nejednakost i diskriminacija, cilj institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava i suzbijanjem diskriminacije jest pružanje jake podrške pojedincima, te biti glas u društvu koji zagovara unaprjeđenje jednakost i suzbijanje diskriminacije. No da bi u tome uspjele, institucije trebaju biti neovisne, imati dostatne resursne i biti učinkovite, čemu bi trebali doprinijeti i smjernice za pripremu standarda koje je pripremio Equinet.