Sukladno svojim ovlastima, Pučka pravobraniteljica uputila je Ministru uprave primjedbe i prijedloge na Prijedlog zakona o državnoj službi. Službenički su zakoni u novijoj upravnoj povijesti Hrvatske imali dobra normativna rješenja i pravila postupka, ali se nisu dosljedno primjenjivala u praksi, a čestim izmjenama tih zakona umjesto namjeravanog pojednostavljenja postupaka, omogućavala se primjena subjektivnih mjerila, osobito u postupku prijema i prestanka službe. Sadašnji Zakon o državnim službenicima iz 2005. g. koji se posljednje tri godine mijenjao sedam puta, tim je izmjenama izgubio neke bitne postupovne odredbe za prijem u državnu službu i raspored zatečenih službenika, nakon promjena ustroja državnih tijela. Time je postupak prijema i odlučivanje o drugim pravima u državnoj službi bitno izmijenjen u odnosu na te postupke u vrijeme stupanja na snagu osnovnog teksta tog Zakona, što je jedan od razloga nove promjene službeničkog zakonodavstva i uvođenja novog modela državne službe, predloženog ovim Prijedlogom zakona.

Pučka pravobraniteljica pozdravlja novo uređenje djelovanja udruga te posebno uvođenje načela i pojma opće dobro kao bitnih vrijednosnih smjernica i temelja njihova djelovanja u svojim primjedbama na Konačni prijedloga Zakona o udrugama.Slijedeći najviše demokratske standarde, država je dužna, na osnovu javnih poziva te transparentnih kriterija i procedura, podupirati projekte udruga od interesa za opće dobro, posebice one posvećene zaštiti i promicanju ljudskih prava .

Prijedloge Pučke pravobraniteljice na Konačni prijedlog Zakona o udrugama možete pročitati u privitku.

Attachments:
Download this file (ZoU final.doc)Prijedlozi na ZoU

Izvlaštenje je kao upravni postupak propisan je Zakonom o izvlaštenju koje provode uredi državne uprave po županijama kao prvostupanjska tijela te u drugom stupnju Ministarstvo pravosuđa i upravni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Ostale Novosti

  • 1