Ured pučkog pravobranitelja dostavio je Misljenje na Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona i prijedlog iskaza. Pučka pravobraniteljica pozdravlja činjenicu da su određene primjedbe i prijedlozi našega ureda uvaženi, kao i da postoje iskoraci u brojinim područjima, no i dalje ističe  kako je trebalo provesti cjelovitu i potpunu reformu skrbništva koja se odgađa dugi niz godina.

Cjeloviti tekst mišljenja pogledajte u prilogu.

Pučka je pravobraniteljica, sukladno ovlastima temeljem Zakona o pučkom pravobranitelju te Zakona o suzbijanju diskriminacije, dostavila ministru rada i mirovinskog sustava prof.dr.sc. Mirandu Mrsiću primjedbe i prijedloge vezano uz Nacrt prijedloga Zakona o radu.

Pučka pravobraniteljica uputila je 30. listopada Ministarstvu pravosuđa mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. U svom je mišljenju podržala snažnije kontrolne mehanizme u vezi instituta prisilnog smještaja u psihijatrijske ustanove, u odnosu na važeći Zakon, kao i stavljanje odluke o smještaju osoba s duševnim smetnjama koje nisu sposobne dati pristanak, pod sudsku kontrolu.

Ostale Novosti

  • 1