Povodom medijskih napisa i javne rasprave koja se vodi o odredbama novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti studenata starijih od 26 godina koje su stupile na snagu 1. srpnja 2013.g., smatramo kako određivanje dobne granice za redovite studente,  od 26 godina, u kojoj prestaje vrijediti zdravstveno osiguranje, sa stanovišta zaštite ljudskih nije prihvatljivo, te pozdravljamo najavljenu inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kako bi svi redoviti studenti imali pravo na besplatnu zdravstvenu  zaštitu u trajanju od 8 godina od trenutka upisa na studij.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe je Rezolucijom Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu iz travnja 2009. proglasila 23. kolovoza za „Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima“ - nacizma, fašizma i komunizma. U završnom dijelu Rezolucije pozvani su parlamenti i vlade svih država članica EU, država kandidatkinja za EU kao i zemalja povezanih s Europskom Unijom, na usvajanje i provedbu te Rezolucije. Na današnji dan prisjećamo se da je odlika svih totalitarnih režima upravo sutavno kršenje načela ljudskih prava, koja naša institucija štiti i promiče.

 

Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi spada u ljudska prava i temeljne slobode zajamčene međunarodnim dokumentima, u prvom redu Općom deklaracijom o ljudskim pravima (članak 18.) Ujedinjenih naroda i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (članak 9.). Značaj ove ljudske slobode ogleda se i u tome što većina demokratskih zemalja daje pojedincu legitimno pravo na priziv savjesti, odnosno dopušta mu da ne postupi po zakonu ili pojedinoj njegovoj odredbi koja propisuje ponašanje protivno njegovoj savjesti. Pri tome je nužno da sloboda savjesti jedne osobe ne ugrožava ili isključuje prava drugih.

Ostale Novosti

  • 1