U sklopu višednevnoga studijskog boravka u Zagrebu, članovi Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu, ljudska prava i peticije Senata - gornjeg doma Parlamenta Republike Češke, u pratnji češkoga veleposlanika u Republici Hrvatskoj Vladimira Zavázala, posjetili su 17. rujna 2018. Ured pučke pravobraniteljice, kako bi se detaljnije upoznali s pravima i položajem nacionalnih manjina u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na češku manjinu. Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter predstavila je nadležnosti i rad institucije, vezano za položaj nacionalnih manjina, provođenje Ustavnoga zakona o pravu nacionalnih manjina i zaštitu od diskriminacije.

Više...

Visoki povjerenik OESS-a za nacionalne manjine Lambert Zannier susreo se 4. rujna 2018. s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović i njezinom zamjenicom Tenom Šimonović Einwalter.

Sastanak je održan u sklopu službenog posjeta povjerenika Zanniera Hrvatskoj koji, nakon što je nedavno stupio na dužnost, obilazi sve države sudionice OESS-a.

Više...

Foto: Vijeće Europe (coe.int)

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, poznatija kao Europska konvencija o ljudskim pravima, stupila je na snagu 3. rujna 1953. godine. Do danas su je ratificirale sve članice Vijeća Europe, čime su se obvezale poštivati temeljna ljudska prava i slobode svojih građana, uključujući pravo na život, na pošteno suđenje, zabranu diskriminacije, mučenja, ropstva i prisilnog rada, pravo na slobodu govora i druge.

Više...

Ostale Novosti

  • 1