Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava - ENNHRI
Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) sastoji se od 41 nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) iz cijele Europe. To su institucije koje financira država, neovisne o vladi, sa širokim zakonodavnim ili ustavnim mandatom za promicanje i zaštitu ljudskih prava, a koje su akreditirane prema Pariškim načelima UN-a.
Europska mreža tijela za promicanje jednakosti - EQUINET
Europska mreža tijela za promicanje jednakosti okuplja 41 organizaciju iz 31 europske zemlje, koje su ovlaštene za suzbijanje diskriminacije na temelju osnova kao što su dob, invaliditet, spol, rasa ili etničko podrijetlo, vjera ili uvjerenje i seksualna orijentacija i druge. EQUINET djeluje održavanjem i razvojem mreže i platforme na europskoj razini kako bi omogućio nacionalnim tijelima za suzbijanje diskriminacije da ostvare svoj puni potencijal.
Međunarodni institut pravobranitelja (I.O.I.)
Međunarodni institut pravobranitelja osnovan je 1978. godine te je globalna organizacija za suradnju više od 150 ombudsmana. Osim što organizira konferencije,  IOI potiče i regionalnu i međunarodnu razmjenu informacija.
Mreža pravobranitelja članica EU
Nacionalni i regionalni ombudsmani diljem EU daju značajan doprinos omogućavanju uživanja prava zajamčenih zakonima EU građanima i prebivaocima, a bave se pritužbama protiv nacionalnih, regionalnih i lokalnih javnih vlasti u državama članicama. Zajedno s Europskim ombudsmanom i Odborom za peticije Europskog parlamenta tvore Europsku mrežu ombudsmana. Mreža uključuje nacionalne i regionalne ombudsmane i slična tijela država članica EU, država kandidatkinja i nekih drugih europskih država.
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914