Ovdje možete pronaći najnovije uredske novosti i kontakte za medije. Informacije o konkretnim problemima iz područja rada Ureda nalaze se u rubrikama Ljudska prava, Diskriminacija, NPM i Međunarodno.

Ukoliko Vam je potrebna izjava ili intervju pučke pravobraniteljice, molimo da nam u upitu navedete i rok za pripremu članka/priloga.

Slobodno nam se obratite i za pomoć u istraživanju teme koju pripremate.

Kontakt:

Ana Tretinjak

01 6431 684

 

Pratite nas na Twitteru i Vimeo kanalu.

 

 

Edukacije i obrazovanje važan su alat u osvještavanju  stereotipnih stavova i predrasuda prema određenim grupama, odnosno njihovim pripadnicima, istaknula je Tena Šimonowić Einwalter prigodom svečanog obilježavanja završetka treninga „Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u ESI fondovima“.

Više...

Akterima u sustavu skrbi o osobama starije životne dobi na području Sisačko-moslavačke županije i zainteresiranim udrugama predstavljeni su 08. studenog 2016. u Sisku rezultati projekta „Ljudska prava osoba starije životne dobi i dugotrajna institucionalna skrb“, čiji je nositelj Europska mreža nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI). Drugo je ovo predstavljanje problema i dobrih praksi uočenih tijekom obilaska pet domova za starije i nemoćne, nakon susreta s dionicima u Zadarskoj županiji u listopadu.

Više...

Ostale novosti

  • 1