Pravna praznina vozačima može uzrokovati nepotrebne troškove

Problemi s vidom jedan su od razloga ograničenja trajanja valjanosti vozačke dozvole, zbog čega dio vozača mora periodično, primjerice svakih 5 ili 10 godina, odlaziti na nadzorne liječničke preglede. Tada je, prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, obavezan pregled specijalista medicine rada/sporta ili izabranog doktora te specijalistički pregled, ovisno o uzroku ograničenja. Zbog problema s vidom na nadzorni pregled došao je i građanin koji se kasnije pritužio pučkoj pravobraniteljici jer ga je liječnica medicine rada uputila na cjelovitu obradu, što je platio više stotina kuna, a uključivala je i posjet psihologu. Razlog psihologijskog testiranja mu nije bio pojašnjen, zbog čega se osjećao i poniženo.

Liječnica je pojasnila kako, s obzirom da nije imala mogućnost potvrditi navode pritužitelja o razlozima ograničenja dozvole, nije imala ni izbora nego uputiti ga na cjelovitu obradu. Takva liječnička praksa posljedica je nemogućnosti njihovog uvida u zdravstveni karton vozača i rezultate prethodnog pregleda, a za vozače može značiti i veći trošak.

Analiza svih informacija pritužitelja i liječnice te onih prikupljenih u zdravstvenim ustanovama tijekom postupanja u ovom predmetu, ukazala je na pravnu prazninu unutar Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. Kako bi se ona ispravila, a mogući nepotrebni troškovi za vozače u budućnosti izbjegli, pučka pravobraniteljica preporučila je Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu unutarnjih poslova izmjene Pravilnika, koje bi trebale osigurati liječnicima, koji obavljaju redoviti nadzorni zdravstveni pregled vozača, dostupnost kompletne medicinske dokumentacije. Tako će se, uostalom, i stvoriti pretpostavke za praktičnu primjenu odredbe Pravilnika koja, u ovim slučajevima, uz pregled specijalista medicine rada/sporta ili izabranog doktora, predviđa i samo onaj pregled koji je nužan iz razloga ograničenja.