Obavljen traženi nadzor nad HKMS, zbog onemogućavanja rada medicinskim sestrama i tehničarima u EU

Značajan broj medicinskih sestara i tehničara, koji su iz Hrvatske odselili u jednu od zemalja članica EU, obratili su se pučkoj pravobraniteljici nakon što u tim zemljama nisu uspjeli ostvariti pravo na zapošljavanje. Naime, Hrvatska komora medicinskih sestara izdavala im je nevaljale potvrde o stečenim pravima, s kojima nisu mogli dobiti posao.

Time je Komora, koja bi kao strukovna organizacija trebala zastupati interese medicinskih sestara i tehničara, dovela u pitanje zakonitost svog rada. Zato je pravobraniteljica Ministarstvu zdravlja preporučila provođenje nadzora, uz napomenu kako Komora na temelju vlastitog tumačenja zakona, za što i nije nadležna, ne izdaje potrebne potvrde.  

Nakon provedenog nadzora, Ministarstvo je Komori naložilo da medicinskim sestrama i tehničarima hitno omogući slobodno kretanje unutar EU, odnosno krene izdavati valjane potvrde. Također je na adrese svih nadležnih ministarstava u zemljama članicama EU poslana obavijest o nepravilnostima koje je Ministarstvo utvrdilo. U obavijesti je istaknuto kako su prethodna tumačenja Komore netočna, zavaravajuća i u suprotnosti s hrvatskim zakonodavstvom i člankom 23. Direktive 2005/36/EZ.

O ovom problemu pučka pravobraniteljica izvijestila je Hrvatski sabor u Izvješću za 2015. godinu, u kojem traži od Hrvatske komore medicinskih sestara da se u postupku izdavanja potvrda o stečenim pravima medicinskih sestara pridržava EU Direktive i naputka Ministarstva zdravlja.

Je li za medicinske sestre i tehničare problem zapošljavanja riješen, bit će poznato nakon što Komora Ministarstvu dostavi izvješće koje su obvezni pripremiti, o svemu što su poduzeli kako bi ispunili svoje obveze.