Autonomija poslodavca nije iznad zabrane diskriminacije

Nakon nove sistematizacije radnih mjesta u jednom velikom trgovačkom društvu, osobe starije dobi i one sa zdravstvenim poteškoćama su u znatno većem postotku, u odnosu na ostale, raspoređene na niže plaćene poslove. To znači da je nova sistematizacija dovela do smanjenja dosadašnjih prava pojedinih skupina radnika, što je protivno Zakonu o suzbijanju diskriminacije, utvrdila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović nakon što joj se obratilo više radnika ovog trgovačkog društva. Oni koji su potpisali nove ugovore o radu, a time pristali i na nižu plaću za 20 i više posto, to su činili u strahu od gubitka posla, dok su oni koji su ugovore odbili proglašeni tehnološkim viškom.

Autonomija poslodavaca u donošenju poslovnih odluka ne znači da nemaju obvezu postupati u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije, a dobri poslovni rezultati ne mogu imati prioritet u odnosu na pravo radnika da ne bude diskriminiran. Pri tome nije presudan motiv poslodavaca, već stvarni učinak koji njihove odluke imaju na pojedine skupine radnika. Poslodavac je preporuke uvažio i uvodi promjene koje bi trebale spriječiti diskriminaciju u budućnosti – od izmjena Kolektivnog ugovora do edukacije rukovodioca o diskriminaciji.

Ovaj predmet potvrdio je i stanje na tržištu rada - starije osobe često su pogođene restrukturiranjem, a nerijetko se događa da nakon nje u većem broju odlaze u prijevremene mirovine, prestaje im radni odnos zbog poslovno uvjetovanih razloga ili ostaju raditi na manje plaćenim radnim mjestima.

Poslodavci među starije osobe često ubrajaju već one starije i od 40 godina, a muškarci i žene stariji od 50 godina čine 29% registriranih nezaposlenih osoba. Iskustva pokazuju kako ih se često smatra viškom što ne samo da zanemaruje činjenicu da je riječ o osobama s bogatim radnim i životnim iskustvom, koje zasigurno mogu znatno doprinijeti uspješnijem poslovanju, već je i protuzakonito. Stoga je nužno da Hrvatska udruga poslodavaca svojim članovima osigura edukacije o primjeni hrvatskog i europskog antidiskriminacijskog prava, naročito u odnosu na diskriminaciju na radnom mjestu i u postupcima zapošljavanja, što je kao preporuka istaknuto u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2015. godinu.