Diskriminacija osoba oboljelih od PTSP-a u nogometu

Pritužitelju, koji je umirovljen zbog PTSP-a, bilo je onemogućeno obavljanje posla kontrolora suđenja Prve i Druge Hrvatske nogometne lige, temeljem Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku određivanja nogometnih sudaca, kontrolora i delegata-kontrolora. Kako u njemu nije navedena niti jedna druga dijagnoza koja bi priječila obavljanje dužnosti kontrolora suđenja, pučka pravobraniteljica Lora Vidović utvrdila je kako time dolazi do diskriminacije na temelju zdravstvenog stanja, na što je upozorila Hrvatski nogometni savez, koji je najavio izmjenu spornog dijela Pravilnika.

Naime, HNS je smatrao kako osoba koja je umirovljena zbog PTSP-a i stoga ne može obavljati svoj redovan posao, ne može obavljati niti poslove kontrolora suđenja, no tvrdnju nisu potkrijepili stručnom ekspertizom. S druge strane, liječnici koji su dali svoje mišljenje u ovom predmetu, ističu kako nisu sve kliničke slike PTSP-a jednake, a mogu se pojaviti u različitim intenzitetima, zbog čega ne postoji medicinsko opravdanje za generaliziranu procjenu oboljelih. Svakog kandidata bi, kao i kod drugih oboljenja, trebalo pojedinačno procjenjivati te, uvažavajući sve osobne aspekte, odlučiti o mogućem obnašanju dužnosti kontrolora suđenja.

Uz upozorenje HNS-u, pravobraniteljica je od Središnjeg državnog ureda za šport zatražila da provedu upravni nadzor nad zakonitošću rada i upravnih akata HNS-a, kako bi se osigurala njihova usklađenost s pravnim poretkom RH i onemogućila diskriminacija u hrvatskom nogometu po bilo kojoj osnovi.