Kao opunomoćenica Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te institucija koja obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za zaštitu osoba lišenih slobode, pučka pravobraniteljica djeluje u okviru svojih nadležnosti propisanih Ustavom, Zakonom o pučkom pravobranitelju, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom nacionalnom preventivnom mehanizmu.

Ukoliko to smatra potrebnim, može dati preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i pravnim i fizičkim osobama. Od njih može zatražiti sve potrebne informacije, podatke, objašnjenja i drugu dokumentaciju, a oni su ih obvezni dostaviti u roku.

Prema područjima djelovanja, aktivnosti pučke pravobraniteljice uključuju:

 

LJUDSKA PRAVA

 

DISKRIMINACIJA

 

NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM