Kada i kako možete predati pritužbu

Ukoliko smatrate da su vam ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava i slobode, i to nezakonitim ili nepravilnim radom:

 • državnih tijela
 • tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravnih osoba s javnim ovlastima
 • pravnih i fizičkih osoba (u skladu s posebnim zakonima)

 

Ukoliko smatrate da ste diskriminirani, i to na osnovi:

 • dobi
 • obrazovanja
 • rase ili etničke pripadnosti ili boje kože
 • nacionalnog ili socijalnog podrijetla
 • političkog ili drugog uvjerenja
 • vjere
 • zdravstvenog stanja
 • imovnog stanja
 • društvenog položaja
 • članstva u sindikatu
 • jezika
 • genetskog nasljeđa

 

JE LI PRAVOBRANITELJICA NADLEŽNA ZA MOJ PROBLEM?

DA NE
 • zdravstvena zaštita
 • socijalna skrb
 • radni i službenički odnosi
 • komunalne djelatnosti
 • diskriminacija (pri radu i zapošljavanju, u socijalnoj skrbi, obrazovanju i sl.)
 • uvjeti smještaja osoba lišenih slobode
 • statusna prava
 • postupanje policijskih službenika
 • prava nacionalnih manjina
 • stambeno zbrinjavanje i obnova
 • graditeljstvo i stambeno uređenje
 • zaštita okoliša
 • prava djece, osoba s invaliditetom i LGBTIQ osoba te ravnopravnost spolova
 • zaštita životinja
 • ugovorni odnosi
 • susjedski odnosi…

 

KAKO MOGU PREDATI PRITUŽBU?

Pritužbu možete predati:

 • E-mailom
 • Poštom
 • Faksom
 • osobno, u uredu u Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku

KADA PUČKA PRAVOBRANITELJICA NE MORA POSTUPATI?

 • ako se u slučaju vodi postupak, osim ako se radi o nepotrebnom odugovlačenju postupka ili očitoj zloupotrebi ovlasti
 • ako je otvoren rok za podnošenje pravnog lijeka ili sredstva pravne zaštite
 • ako nije iskorišteno pravo na podnošenje pravnog lijeka u roku
 • ako su od učinjene nepravilnosti ili odluke protekle tri godine, osim ako ocijeni da se radi o predmetu od iznimnog interesa za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Tko može poslati pritužbu, što sve ona mora sadržavati i mnoge druge odgovore doznajte u rubrici "Često postavljena pitanja".

Obrasce za pritužbu možete preuzeti ovdje

Poželjno je da navedete i svoj kontakt broj.

Na pritužbu se ne plaća naknada ni upravna pristojba.