Suzbijanje diskriminacije

Riječ diskriminacija često se spominje u svakodnevnom govoru, kada smatramo da nam je nanesena nepravda. No, točno je reći da je netko diskriminiran ako je stavljen u nepovoljniji položaj zbog jedne ili više osobnih karakteristika. Do diskriminacije vrlo često dovode predrasude, a ona može obuhvaćati neprijateljsko ponašanje, isključivanje i segregaciju, ponekad čak i otvoreno nasilje. Bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen je zakonom, a ona tko je počini u Hrvatskoj, može biti kažnjen kaznom i do 350 tisuća kuna.

Više...

Uloga pučke pravobraniteljice u suzbijanju diskriminacije, kao i rad na slučajevima diskriminacije tijekom 2014. godine, predstavljeni su na javnoj raspravi o nacrtu novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2015. do 2020., koja je održana u Koprivnici 6. srpnja. Ovaj događaj jedan je u nizu planiranih na regionalnoj i lokalnoj razini, s ciljem informiranja potencijalnih provoditelja Plana o sadržaju Plana, stupanju na snagu te njihovoj ulozi u suzbijanju diskriminacije.

Više...

Mrznja noSavjetnici pučke pravobraniteljice sastali su se 1. lipnja 2015. godine sa izaslanstvom makedonskih institucija i tijela u posjetu hrvatskim institucijama i tijelima uključenim u rad hrvatskog sustava suzbijanja zločina iz mržnje, u koji je kao članica Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje uključena i pučka pravobraniteljica.

S članovima izaslanstva, koje su sačinjavali predstavnici makedonske akademske zajednice, pravosudnih i državnih tijela nadležnih za progon počinitelja te suzbijanje diskriminacije, kao i nevladinih organizacija, a čiji posjet je organizirala  Misija OESS-a u Makedoniji, predstavnici ureda pučke pravobraniteljice raspravili su posebnosti hrvatskog sustava suzbijanja zločina iz mržnje, ali i drugih oblika nejednakog postupanja motiviranih osobinama žrtve, iz aspekta nacionalne institucije za ljudska prava, nacionalnog tijela za promicanje jednakosti i nacionalnog preventivnog mehanizma za zaštitu od mučenja i drugog nečovječnog postupanja.

KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914