Suzbijanje diskriminacije

Riječ diskriminacija često se spominje u svakodnevnom govoru, kada smatramo da nam je nanesena nepravda. No, točno je reći da je netko diskriminiran ako je stavljen u nepovoljniji položaj zbog jedne ili više osobnih karakteristika. Do diskriminacije vrlo često dovode predrasude, a ona može obuhvaćati neprijateljsko ponašanje, isključivanje i segregaciju, ponekad čak i otvoreno nasilje. Bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen je zakonom, a ona tko je počini u Hrvatskoj, može biti kažnjen kaznom i do 350 tisuća kuna.

Više...

U Domu za starije i nemoćne osobe Sv. Ana u Zagrebu 05. studenoga 2014. je održana prezentacija rezultata istraživanja pod nazivom „Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj“. Istraživanje su u domovima za starije i nemoćne osobe Zenta, Lovret (u Splitu), Medvešćak i Sv. Ana (u Zagrebu) proveli znanstvenici Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“, a rezultati su predstavljeni i samim ispitanicima. Prezentaciji je nazočila i predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice koja je predstavila instituciju i njen rad u području zaštite od diskriminacije te zaštite i promicanja prava osoba starije životne dobi.

Istraživanje je provedeno uz podršku Zaklade Adris s ciljem ukazivanja na kulturne, rodne i socijalne aspekte starenja. Sagledavajući problematiku iz kuta korisnika usluga domova za starije i nemoćne, ali i iz perspektive njihovih zaposlenika, dobiveni rezultati istraživanja prikazuju predodžbe i iskustva starosti i starenja u Republici Hrvatskoj.

Dana 3. studenoga 2014. zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter održala je predavanje  na temu „Zaštita ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije u području migracija“, koje je održano kao gostujuće predavanje  u okviru predmeta 'Migracije, azil i stranci' na specijalističkom diplomskom studiju javne uprave koji se izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje je obuhvatilo širok spektar tema koje se odnose na zaštitu ljudskih prava migranata, s posebnim  naglaskom na javnu percepciju, ali i diskriminaciju migranata. Sagledavajući pojavu studentima je prvo prikazan problem brutalnih oblika trgovanja ljudima i zlostavljanja te prisilnog rada do kojih dolazi diljem svijeta. Potom je prikazana europska perspektiva kroz pojave, ali i politike EU i država članica, a na posljetku stanje u Republici Hrvatskoj. Poseban fokus stavljen je na rasizam i ksenofobiju te prisutnost ksenofobije u javnom diskursu.

Više...

rsz kongresOd  20.-22. listopada 2014. održan je Šesti kongres studenata prava, u organizaciji Udruge Pravnik Sveučilišta u Zagrebu, a naziv ovogodišnjeg kongresa bio je „Položaj prava radnika u suvremenom društvu i zaštita prava radnika“. Primaran cilj organizatora bio je upoznati studente s izazovima u reformiranju i reguliranju prava radnika te kroz interaktivan pristup omogućiti uvid u nova, potencijalno primjenjiva rješenja za Republiku Hrvatsku. Posredan cilj bio je usmjeren prema aktiviranju i involviranju šireg dijela akademske zajednice u raspravljanju i znanstvenom angažiranju oko ovog aktualnog pitanja.

Više...
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914