Suzbijanje diskriminacije

Riječ diskriminacija često se spominje u svakodnevnom govoru, kada smatramo da nam je nanesena nepravda. No, točno je reći da je netko diskriminiran ako je stavljen u nepovoljniji položaj zbog jedne ili više osobnih karakteristika. Do diskriminacije vrlo često dovode predrasude, a ona može obuhvaćati neprijateljsko ponašanje, isključivanje i segregaciju, ponekad čak i otvoreno nasilje. Bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen je zakonom, a ona tko je počini u Hrvatskoj, može biti kažnjen kaznom i do 350 tisuća kuna.

Više...

Kako bi se doprinijelo unaprjeđenju životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine na području Delnica i Novog Vinodolskog, zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter sa suradnicama te predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (ULJPPNM), Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ), Saveza Roma „Kali Sara“ Vijeća romske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, kao i saborski zastupnik Veljko Kajtazi, 5. srpnja su se sastali s predstavnicima jedinica lokalne samouprave u Brodu na Kupi i Novom Vinodolskom. Održani sastanci dio su višegodišnjih kontinuiranih napora Ureda pučke pravobraniteljice i drugih dionika za poboljšanje životnih uvjeta Roma na tim područjima, kako kroz poboljšanje fizičkih uvjeta, tako i kroz unaprjeđenje njihove integracije i uključivanje u društvo, osobito djece i mladih Roma.

Više...

Prvi sastanak Koordinacije za rješavanje problematike bezdržavljanstva održan je 14. lipnja u Uredu pučke pravobraniteljice u Zagrebu, u organizaciji Projekta građanskih prava Sisak i u okviru projekta „Prevencija bezdržavljanstva u Republici Hrvatskoj“. Podršku inicijativi u ime pučke pravobraniteljice u pozdravnom je govoru dala zamjenica Tena Šimonović Einwalter, istaknuvši da je problem otežanog stjecanja državljanstva osoba koje u Hrvatskoj žive desetljećima i njihovih potomaka, već istican u više izvješća pučke pravobraniteljice.

Više...

Naglasivši da je diskriminacija osoba starije životne dobi rastući problem u Europi uslijed starenja stanovništva, zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter otvorila je međunarodni seminar „Suzbijanje age-izma i dobne diskriminacije starijih osoba“ („Tackling ageism and age discrimination against older people“), održan u Berlinu 27. i 28. lipnja u zajedničkoj organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) i AGE Platforme Europe, mreže nevladinih organizacija koje se bave problematikom prava i diskriminacije osoba starije životne dobi.

Više...
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914