Regionalne kontakt točke

Regionalne kontakt točke pučke pravobraniteljice važan su dio borbe protiv diskriminacije u Hrvatskoj. Osnovane su 2012. godine kao dodatni način smanjenja broja neprijavljenih slučajeva diskriminacije. Mreža okuplja udruge iz više dijelova Hrvatske, a čine je:

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć, Vukovar

Centar za građanske inicijative, Poreč

Projekt građanskih prava, Sisak

Cenzura plus, Split

Centar za mirovne studije, Zagreb

Osobe aktivne u udrugama, regionalnim kontakt točkama, educirane su kako bi mogle prepoznati slučajeve diskriminacije u sredinama u kojima su aktivne, nakon čega građane mogu savjetovati o načinima zaštite koje im pruža Zakon o suzbijanju diskriminacije ili ih uputiti da se pritužbom obrate pučkoj pravobraniteljici.

Više o regionalnim kontakt točkama pučke pravobraniteljice za suzbijanje diskriminacije doznajte ovdje