Odbor Vijeća Europe o provedbi Konvencije o zaštiti nacionalnih manjina objavio je izvješće o Hrvatskoj usvojeno u studenom 2015., u kojem ističe da je pravni okvir dobar, ali da provala nacionalizma ugrožava manjinska prava.

"Općenito gledajući, val nacionalizma i političke radikalizacije negativno utječe na manjinska prava, posebno u područjima teško pogođenima sukobom", ističe to savjetodavno tijelo VE-a sa sjedištem u Strasbourgu.

Odbor prigovara Hrvatskoj da je u javnim službama zaposleno premalo pripadnika manjina, da neke lokalne jedinice ne primjenjuju njihovo pravo na jezik i pismo te da je u medijima i političkom životu sve više govora mržnje.

Više...

Napori u suzbijanju govora mržnje na internetu okupili su Europsku komisiju i predstavnike globalnih IT tvrtki Facebook, YouTube, Twitter i Microsoft u zajedničkom djelovanju s ciljem suzbijanja nezakonitog govora mržnje na internetu. Kao rezultat nastao je Kodeks kojim ove velike IT tvrtke preuzimaju niz obveza. Definicija nezakonitog internetskog sadržaja prenosi se iz Okvirne odluke o suzbijanju rasizma i ksenofobije kojom se kriminalizira javno poticanje na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv osobe ili skupine osoba ili nekog člana skupine s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest te nacionalno ili etničko podrijetlo. Također naglašena je učinkovita primjena sankcioniranja svakog govora mržnje u sklopu postojećih kaznenih zakona članica EU.

Više...

U sklopu predmeta ustavno pravo, savjetnica pučke pravobraniteljice iz Područnog ureda u Rijeci predstavila je studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20. svibnja 2016. instituciju pučkog pravobranitelja i pojave diskriminacije u praksi.

Studenti su upoznati sa zakonskom definicijom pučkog pravobranitelja, strukturom Ureda pučke pravobraniteljice, ovlastima, načinom rada po pritužbama i na vlastitu inicijativu te područjima rada. Posebno su pojašnjene nadležnosti u postupanju radi zaštite prava osoba lišenih slobode i ograničene slobode kretanja te radu Nacionalnog preventivnog mehanizma. U sklopu ovog dijela predavanja predstavljen je način rada prilikom nenajavljenih obilazaka tijela i ustanova u kojima se nalaze osobe lišene slobode kretanja te izvješćima, odnosno preporukama koje se daju u slučaju utvrđene povrede prava osoba lišenih slobode.

Više...

Ostale novosti

  • 1