27. travnja 2016. obilježava se stota obljetnica stupanja na snagu Zakona o priznanju islamske vjeroispovijesti u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, kojim je islam u Hrvatskoj priznat kao ravnopravna religija.

Islamska zajednica u Hrvatskoj dala je snažan doprinos međureligijskom dijalogu i toleranciji u našoj zemlji te predstavlja važan segment vjerskog i kulturnog pluralizma, što pridonosi boljitku društva u cjelini. 

Više...

Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter sudjelovala je 18. travnja 2016. u javnoj raspravi na Pravnom fakultetu u Zagrebu, o suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti u Hrvatskoj, temama koje je predstavila kroz prizmu djelovanja pučke pravobraniteljice. Navela je izazove u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije, problem nedostatnog prijavljivanja diskriminacije od strane žrtava zbog straha od viktimizacije ili nepovjerenja u institucije, neosviještenost građana da diskriminiraju ili da su žrtve diskriminacije te nedovoljnu educiranost ključnih dionika, od policije i državnog odvjetništva, preko sudova do sindikata.

Više...

Prijedlog nacionalne antidiskriminacijske studije i primjena antidiskriminacijskog prava u praksi bile su teme u fokusu javne rasprave održane 18. travnja na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Rasprava je organizirana zbog potrebe za podizanjem svijesti o postojanju diskriminacije, važnosti njezine prevencije i pravne zaštite žrtava. 

Više...

Ostale novosti

  • 1