Podsjećajući na priopćenje iz lipnja ove godine i prateći najnovije medijske napise o temi raspisivanja referenduma kojim bi se Ustavom brak definirao kao zajednica muškarca i žene, smatramo potrebnim istaknuti kako najnovije ideje o tome da Sabor raspiše novi referendum kojim bi se osujetila prethodna referendumska inicijativa smatramo izigravanjem demokratskog procesa, odnosno svojevrsnim mijenjanjem pravila na neadekvatan način i usred demokratskog procesa, što je posve neprihvatljivo.

Više...

Pučka pravobraniteljica se kao opunomoćenica Hrvatskog sabora, u okviru svojih ustavnih ovlasti, zalaže za zaštitu ustavnih i zakonskih prava svih građana pred državnim i drugim tijelima.
Pravo na sudjelovanje u političkom odlučivanju građana u RH može se, osim izborom svojih predstavnika u tijela vlasti, ostvarivati i oblikom neposrednog odlučivanja, odnosno referendumom, u skladu s Ustavom RH.

Unatoč tome što takva inicijativa građana, kao mogući korektiv predstavničke demokracije u Hrvatskoj još nije zaživjela kao u državama koje u tome imaju više iskustva, u Hrvatskoj ipak postoji ustavnopravni, ali i zakonodavni pravni okvir, unutar kojeg je propisan način preduvjeta za provođenje referenduma. Na to, osim pojedinih ustavnih odredbi o referendumu, obvezuje Ustav u cjelini, a osobito odredbe o poštivanju vladavine prava kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka.

Više...

Pučka pravobraniteljica s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je od studenog 2011. godine provodila projekt „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“ u sklopu programa IPA 2009. Ukupna vrijednost projekta je 800.000,00 eura, a sastojao se od tri komponente: Twinning ugovora, Ugovora o uslugama te Ugovora o nabavi robe. Cilj projekta bio je uspostava efikasnog i cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije kroz poboljšanje koordinacije i povezanosti svih relevantnih aktera, informiranje o dostupnosti zaštite od diskriminacije i uspostave učinkovitog načina bilježenja i praćenja pojava diskriminacije.

Više...

Ostale novosti

  • 1