U Nevšehiru, Turskoj, je 10. i 11. rujna, u sklopu projekta 'Parlamentarna razmjena i dijalog,' kojeg vezano za postupak pristupanja Republike Turske Europskoj uniji provodi Velika nacionalna skupština Turske, a sufinanciraju Republika Turska i Europska unija, održan Dijaloški forum o diskriminaciji, kao prilika za raspravu o europskim standardima na području suzbijanja diskriminacije te stupnju prisutnosti diskriminacije i do sada uloženim naporima za njeno suzbijanje u Republici Turskoj.

Više...

Ostale novosti

  • 1