U sklopu redovnih aktivnosti EQUINET mreže u Bruxellesu je 4. lipnja održan sastanak Radne skupine za komunikaciju na kojoj su sudjelovali članovi iz zemalja članica mreže.

 

Radna skupina ima zadatak istražiti kako nacionalna tijela za suzbijanje diskriminacije mogu dijeliti informacije, poboljšati njihov strateški pristup komunikacijskim aktivnostima i izgradnju kapaciteta u ovom području. Ova radna skupina služi kao platforma za raspravu, razmišljanje i akciju za učinkovit razvoj komunikacijskih strategija i aktivnosti te se fokusira na podizanje svijesti javnosti o jednakosti, pravima i obvezama prema skupina koje u društvu doživljavaju diskriminaciju.

 

U prvom dijelu sastanka održana je radionica i rasprava o izvješću „Vrednovanje jednakosti“ (Valuing Equality) koje je izradio EQUINET u suradnji s Public Interest Research Centrom, a o rezultatima istraživanja govorila je gđa. Elena Blackmore. U zaključku su sudionici izrazili veliko zanimanje za ideju provedbe vrijednosti u komunikaciji te u konačnici predložili:

 

a) pripremu pojednostavljene verzije izvješća o rezultatima istraživanja „Vrednovanje jednakosti“;

 

b) analizu uporabe vrijednosnih stavova u svakodnevnoj komunikaciji s javnošću, odnosno analizu načina kako i kada ih tijela za promicanje jednakosti koriste, te kako u svom svakodonevnom radu mogu koristiti rezultate istraživanja.

 

Drugom dijelu sastanka predsjedala je gđa Anne Gaspard, izvršna direktorica Equineta, a razgovaralo se o procjeni dosadašnjeg rada Radne skupine te o očekivanjima članova u narednom četvorogodišnjem periodu.

Rasprava se vodila o donošenju novog strateškog plana za period od 2015. do 2018. godine. Preporuke za uključivanje u sadržaj plana ove Radne skupine  bile su da se organizira više treninga za djelatnike odjela koji se bave komunikacijom i to kroz primjere dobre prakse; te da se kreira kampanja na razini EQUINET-a koju bi onda mogle provesti i sve države članice

U Rijeci je u petak, 30. svibnja 2014. godine, Udruga mladih Roma Rijeka „Romska budućnost“, održala tribinu o diskriminaciji i ravnopravnosti Roma u gradu Rijeci s naglaskom na pravima iz sustava zdravstvene skrbi i socijalnog osiguranja. Na tribini je govorila i savjetnica pučke pravobraniteljice koja je prisutne upoznala s ulogom, ovlastima i radom Ureda pučke pravobraniteljice. Također je u izlaganju ukazala na poteškoće pri prikupljanju pritužbi na povrede prava, osobito pritužbi Roma, unatoč jasnim pokazateljima kako su u mnogim aspektima društvenog života u neravnopravnom položaju, zbog čega su skupovi poput ovog prilika za tješnju suradnju s romskom zajednicom pri rješavanju uočenih problema.

Više...

Pučka pravobraniteljica već duže vrijeme ukazuje da je za uspostavu učinkovitog sustava za suzbijanje diskriminacije nužno informiranje različitih dionika o zakonodavnom i institucionalnom okviru za zaštitu od diskriminacije, kao i podizanje razine svijesti o pojavama diskriminacije te izgradnja senzibiliteta za prepoznavanje situacija i slučajeva diskriminacije. S obzirom da su službenici te općenito zaposlenici javnopravnih tijela jedni od ključnih aktera za primjenu Zakona o suzbijanju diskriminacije, iznimno je važno i korisno da je putem Državne škole za javnu upravu s početkom od ove godine uvedena sustavna edukacija putem programa „Provedba Zakona o suzbijanju diskriminacije“, pri čemu će se edukacije održavati u Zagrebu, ali i diljem Hrvatske.

Više...

Ostale novosti

  • 1