U Zagrebu je u ponedjeljak, 15. rujna, 2014. godine, u hotelu Dubrovnik, u organizaciji Hrvatskog crvenog križa, održan Okrugli stol „Ljudi u pokretu – zabrana diskriminacije i poštivanje ljudskih prava migranata“  na kojem se govorilo o problemima s kojima se svakodnevno susreću migranti (već tri godine nije organizirano učenje jezika, ograničena je zdravstvena zaštita,  izloženost različitim predrasudama i sl.).

Više...

Iako određene statistike ukazuju da je prema percepciji građana diskriminacija vrlo raširena, broj pritužbi koje su nam zbog diskriminacije upućene u nesrazmjeru su s tim pokazateljima. Uvažavajući i u drugim zemljama prepoznati trend nedostatnog prijavljivanja diskriminacije, svoje smo kapacitete fokusirali i na osmišljavanje novih, što pristupačnijih načina komuniciranja s građanima kao i na pojednostavljenje načina upućivanja pritužbe zbog diskriminacije pučkoj pravobraniteljici.

Više...

U sklopu redovnih aktivnosti EQUINET mreže u Bruxellesu je 4. lipnja održan sastanak Radne skupine za komunikaciju na kojoj su sudjelovali članovi iz zemalja članica mreže.

 

Radna skupina ima zadatak istražiti kako nacionalna tijela za suzbijanje diskriminacije mogu dijeliti informacije, poboljšati njihov strateški pristup komunikacijskim aktivnostima i izgradnju kapaciteta u ovom području. Ova radna skupina služi kao platforma za raspravu, razmišljanje i akciju za učinkovit razvoj komunikacijskih strategija i aktivnosti te se fokusira na podizanje svijesti javnosti o jednakosti, pravima i obvezama prema skupina koje u društvu doživljavaju diskriminaciju.

 

U prvom dijelu sastanka održana je radionica i rasprava o izvješću „Vrednovanje jednakosti“ (Valuing Equality) koje je izradio EQUINET u suradnji s Public Interest Research Centrom, a o rezultatima istraživanja govorila je gđa. Elena Blackmore. U zaključku su sudionici izrazili veliko zanimanje za ideju provedbe vrijednosti u komunikaciji te u konačnici predložili:

 

a) pripremu pojednostavljene verzije izvješća o rezultatima istraživanja „Vrednovanje jednakosti“;

 

b) analizu uporabe vrijednosnih stavova u svakodnevnoj komunikaciji s javnošću, odnosno analizu načina kako i kada ih tijela za promicanje jednakosti koriste, te kako u svom svakodonevnom radu mogu koristiti rezultate istraživanja.

 

Drugom dijelu sastanka predsjedala je gđa Anne Gaspard, izvršna direktorica Equineta, a razgovaralo se o procjeni dosadašnjeg rada Radne skupine te o očekivanjima članova u narednom četvorogodišnjem periodu.

Rasprava se vodila o donošenju novog strateškog plana za period od 2015. do 2018. godine. Preporuke za uključivanje u sadržaj plana ove Radne skupine  bile su da se organizira više treninga za djelatnike odjela koji se bave komunikacijom i to kroz primjere dobre prakse; te da se kreira kampanja na razini EQUINET-a koju bi onda mogle provesti i sve države članice

Ostale novosti

  • 1