Pučka pravobraniteljica s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je od studenog 2011. godine provodila projekt „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“ u sklopu programa IPA 2009. Ukupna vrijednost projekta je 800.000,00 eura, a sastojao se od tri komponente: Twinning ugovora, Ugovora o uslugama te Ugovora o nabavi robe. Cilj projekta bio je uspostava efikasnog i cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije kroz poboljšanje koordinacije i povezanosti svih relevantnih aktera, informiranje o dostupnosti zaštite od diskriminacije i uspostave učinkovitog načina bilježenja i praćenja pojava diskriminacije.

Više...

U okviru projekta Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma (eng. BPRI) koji financira Europska unija i provodi OSCE Ured za demokratske institucije i ljudska prava (eng. ODIHR) u Sarajevu je upriličena trodnevna konferencija u svrhu razmjene iskustava između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i institucija za zaštitu ljudskih prava na području zapadnog Balkana o uključenju/integraciji Roma.

Više...

Ostale novosti

  • 1