Jačanje učinkovitosti europskog antidiskriminacijskog zakonodavstva i neovisnosti tijela za jednakost

Kako bi unaprijedila borbu protiv diskriminacije diljem Europe, Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) skrenula je pažnju na potrebu unaprjeđenja učinkovitosti propisa koji reguliraju jednakost postupanja. Na konferenciji 16. lipnja 2016. u Bruxellesu okupila je predstavnike članica EQUINET-a i drugih dionika zbog razmjene iskustava s nedostatcima u europskom antidiskriminacijskom zakonodavstvu i razmatranja načina na koji se ono može učiniti sveobuhvatnijim i učinkovitijim u primjeni.

Na raspravi o ulozi i potencijalu tijela za jednakost sudjelovala je i zamjenica pučke pravobraniteljice te članica Europskog odbora protiv rasne diskriminacije i netolerancije (ECRI) pri Vijeću Europe Tena Šimonović Einwalter. Sudionici su zaključili kako je osiguravanje maksimalnog doprinosa tijela za jednakost u borbi protiv diskriminacije često onemogućeno zbog nedostatka jasnih standarda njihovog rada i neovisnosti. Složili su se i kako propisi ispunjavaju svoju svrhu samo ako su ispravno implementirani. Ulrike Lunacek, potpredsjednica Europskog parlamenta, naglasila je kako je uređena i efikasna legislativa nužna kako nitko ne bi živio u strahu zbog onoga što jest ili u što vjeruje.

Equinet Thierry Maroit

Tena Equinet Thierry Maroit 2

 

 

 

 

 

 

Jednakost je ključno načelo Europske unije, utkano i u Povelju o temeljnim pravima EU, stoga su i Unija i Europska komisija usvojile, a države članice implementirale, niz opsežnih propisa s ciljem osiguravanja jednakosti i suzbijanja diskriminacije. No, analiza nacionalnih iskustava otkrila je brojne izazove u njihovoj provedbi i implementaciji, što ugrožava postizanje cilja zakonodavstva iz ovog područja, a to je primjena načela jednakog postupanja.

Europska komisija naglasila je kako su države članice i dionici prepoznali tijela za jednakost kao ključne u prijenosu zakona 's papira u praksu' i ostvarivanju propisanih prava u stvarnosti. U isto vrijeme, Komisija smatra nužnim odrediti pretpostavke koje tijelima za jednakost omogućuju neovisno i učinkovito djelovanje. S tim na umu, EQUINET je uoči konferencije pozvao na kreiranje europskih standarda za rad tijela koja okuplja.

 

 

Ostale novosti

  • 1