Zatvaranje twinning projekta

Pučka pravobraniteljica s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je od studenog 2011. godine provodila projekt „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“ u sklopu programa IPA 2009. Ukupna vrijednost projekta je 800.000,00 eura, a sastojao se od tri komponente: Twinning ugovora, Ugovora o uslugama te Ugovora o nabavi robe. Cilj projekta bio je uspostava efikasnog i cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije kroz poboljšanje koordinacije i povezanosti svih relevantnih aktera, informiranje o dostupnosti zaštite od diskriminacije i uspostave učinkovitog načina bilježenja i praćenja pojava diskriminacije.

Twinning projekt, u vrijednosti od 690.000,00 eura provodio se u partnerstvu s Ludwig Boltzmann institutom za ljudska prava iz Austrije.

Provedbene aktivnosti uključivale su edukacije ključnih dionika u području suzbijanja diskriminacije o zakonodavnom okviru, izradu baze podataka diskriminacijskih predmeta za Ured pučke pravobraniteljice, te baze tzv. equality data za potrebe Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te naposljetku, publiciranje promotivnih materijala sa svrhom informiranja građana/ki i stručne javnosti o postojanju središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije te organizaciju 4 okrugla stola u Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli.

Na završnom događaju projekta održanom u prostorijama Hrvatskog sabora 10. lipnja 2013. obilježen je kraj provedbe projekta te su predstavljene dvije najznačajnije publikacije nastale u sklopu ovog projekta – Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije te Priručnik za prikupljanje podataka o jednakosti.

Osim predstavnika/ca korisničkih institucija gđe. Lore Vidović, pučke pravobraniteljice i g. Branka Sočanca, ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te partnerske institucije Ludwig Boltzmann instituta, govorili su i gđa. Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica središnje agencije za financiranje ugovaranje programa i projekata EU. U ime Hrvatskog sabora, kao izaslanik Predsjednika Sabora skupu se obratio potpredsjednik Sabora g. Nenad Stazić.

Ostale novosti

  • 1