U Koprivnici održana javna rasprava o nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije

Uloga pučke pravobraniteljice u suzbijanju diskriminacije, kao i rad na slučajevima diskriminacije tijekom 2014. godine, predstavljeni su na javnoj raspravi o nacrtu novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2015. do 2020., koja je održana u Koprivnici 6. srpnja. Ovaj događaj jedan je u nizu planiranih na regionalnoj i lokalnoj razini, s ciljem informiranja potencijalnih provoditelja Plana o sadržaju Plana, stupanju na snagu te njihovoj ulozi u suzbijanju diskriminacije.

Dio je to zajedničkog projekta Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Ureda pučke pravobraniteljice.

U svom izlaganju, savjetnica pučke pravobraniteljice navela je kako su među pritužbama građana na diskriminaciju tijekom protekle godine najučestalije bile one na osnovu nacionalnog podrijetla, rase, etničke pripadnosti i boje kože, kao i na području rada i zapošljavanja.

Nacrt Plana, njegove ciljeve i ključne mjere predstavila je savjetnica u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pozvavši okupljene da doprinesu svojim komentarima i iskustvima.

Javna rasprava organizirana je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom, a idući susreti s istim ciljem održat će se u Splitu i Sisku.

Ostale novosti

  • 1