Nacionalna konferencija „Djelujmo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno“

B.a.B.e. crKao posljednja u nizu aktivnosti koje su provedene u sklopu projekta pod nazivom „Djelujmo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno“ udruga B.a.B.e. i partnerske udruge Legalina iz Gračaca i Mladi u EU iz Šibenika, organizirali su nacionalnu konferenciju pod nazivom „Doprinos lokalnih OCD-a zapošljavanju socijalno isključenih osoba u njihovim sredinama“.

Konferencija je održana u Kući ljudskih prava 01. travnja 2015. i na njoj su predstavljeni učinci aktivnosti osnaživanja lokalnih OCD-a za učinkovitu suradnju sa lokalnim vlastima i institucijama i podizanja njihove uloge u stvaranju i implementaciji javnih politika, u javnom zagovaranju i u procesu donošenja odluka u cilju lakšeg zapošljavanja i socijalnog uključivanja nezaposlenih mladih osoba, žena i osoba s invaliditetom u Kninu, Šibeniku, Gračacu i Obrovcu.

Uz predstavnike nositelja Projekta koji su prezentirali svoja iskustva i rezultate njegove provedbe, na Konferenciji su predstavljeni i rezultati provedenog etnografskog i sociološkog istraživanja. Ujedno je predstavljena i publikacija „Djelujmo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno - Doprinos lokalnih OCD-a zapošljavanju socijalno isključenih osoba u njihovim sredinama“ koja je tiskana u sklopu Projekta.

Predstavnici državne uprave i lokalne samouprave govorili su o aktivnostima koje provode u cilju zapošljavanja socijalno isključenih osoba, prije svega mladih te o iskustvima suradnje s OCD-ima. Na kraju Konferencije prezentirani su i primjeri dobre prakse u pronalaženju rješenja za nezaposlenost ciljanih i najosjetljivijih društvenih skupina kroz koje su prezentirane i ideje kako prevladati prepreke i pokrenuti vlastite kapacitete. 

Ostale novosti

  • 1