Prvi sastanak Platforme za integraciju Roma

U listopadu 2013. godine po prvi su se puta sastala nacionalna tijela za ljudska prava, tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti te pravobraniteljske institucije iz cijele Europe, a na sastanku su sudjelovali i predstavnici Vijeća Europe, EU Agencije za zaštitu ljudskih prava, Ujedinjenih naroda i OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava te su tada dogovoreni daljnji koraci potrebni kako bi se unaprijedila zaštita ljudskih prava kroz suradnju institucija. Tako su dogovorene platforme suradnje na temama azila i migracija, integracije Roma, borbe protiv zločina iz mržnje, unaprjeđenja socijalnih i ekonomih prava te društveno-ekonomske jednakosti.

Slijedom postignutih dogovora, a pod vodstvom Vijeća Europe, 30. siječnja 2015. godine u Strasbourgu je održan  prvi sastanak Platforme posvećene integraciji Roma. Na sastanku su predstavnici spomenutih organizacija i nacionalnih tijela iz 12 zemalja, uključujući predstavnicu pučke pravobraniteljice, raspravili buduće metode i načela suradnje unutar Platforme. Definirane su  tri teme koje će biti u fokusu rada i suradnje unutar Platforme: 1. suzbijanje diskriminacije Roma, 2. podizanje svijesti o tijelima za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti te njihovim ulogama pri osiguravanju pristupa pravdi za romske zajednice i 3. unaprjeđenje nacionalnih politika za integraciju Roma te implementacija istih.

Ostale novosti

  • 1