Drugi sastanak Nacionalnog konzultativnog odbora (NCC), u okviru EQUI-HEALTH Projekta IOM-a Zagreb

slika-120U petak, 21. studenog 2014. godine, Ured Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Republici Hrvatskoj organizirao je 2. sastanak Nacionalnog konzultativnog odbora (NCC) u okviru projekta EQUI-HEALTH koji vodi IOM-ov Regionalni ured iz Bruxellesa, a na kojem je prisustvovala i savjetnica pučke pravobraniteljice zadužena za područje etničke/rasne diskriminacije, budući se sastanak odnosio na drugu komponentu projetka: Migracije i zdravlje nacionalnih manjina s fokusom na Rome.

Sudionici sastanka, predstavnici ministarstava, Vladinih ureda, istraživačkih instituta i međunarodnih organizacija, raspravili su nacrt Izvješća o stanju iz multisektorske perspektive o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma i drugih na nacionalnoj razini preuzetih obveza u vezi sa zaštitom zdravlja romske populacije u Republici Hrvatskoj, uključujući tematiku zdravstvenih medijatora. Saslušali su i iskustva sa studijskog putovanja u Belgiji i Francuskoj te raspravili mehanizme za prikupljanje podataka i preporukama za buduće financiranje nacionalnih prioriteta.

Ostale novosti

  • 1