Pokrenuta telefonska linija za prijavu diskriminacije pučkoj pravobraniteljici

Iako određene statistike ukazuju da je prema percepciji građana diskriminacija vrlo raširena, broj pritužbi koje su nam zbog diskriminacije upućene u nesrazmjeru su s tim pokazateljima. Uvažavajući i u drugim zemljama prepoznati trend nedostatnog prijavljivanja diskriminacije, svoje smo kapacitete fokusirali i na osmišljavanje novih, što pristupačnijih načina komuniciranja s građanima kao i na pojednostavljenje načina upućivanja pritužbe zbog diskriminacije pučkoj pravobraniteljici.

Navedeni angažman, u kojeg su kroz IPA projekt „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“ bili uključeni i stručnjaci iz tijela nadležnih za suzbijanje diskriminacije iz drugih zemalja EU, rezultirao je pokretanjem telefonske linije za prijavu diskriminacije.

Svi građani i građanke koji su osobno doživjeli, svjedočili ili na bilo koji drugi način stekli saznanja o mogućoj diskriminaciji mogu nam se obratiti putem telefona na broj 01/48-51-854. Pozivom na taj broj može se prijaviti diskriminacija pučkoj pravobraniteljici, a mogu se dobiti i potrebne informacije i savjeti.

Svaki poziv upućen na telefonsku liniju za prijavu diskriminacije pučkoj pravobraniteljici biti će registriran, a linija je dostupna od ponedjeljka do petka  od 9:00 do 13:00 sati.

Kako bi što šira javnost bila upoznata s uspostavom telefonske linije za prijavu diskriminacije pučkoj pravobraniteljici tiskani su i promotivni materijali, letci i naljepnice, koji su dostavljeni brojnim javnim ustanovama, državnim tijelima, vjerskim zajednicama, udrugama ali i drugim čimbenicima značajnim za suzbijanje diskriminacije.  

Ostale novosti

  • 1