Tribina o diskriminaciji i ravnopravnosti Roma u gradu Rijeci

U Rijeci je u petak, 30. svibnja 2014. godine, Udruga mladih Roma Rijeka „Romska budućnost“, održala tribinu o diskriminaciji i ravnopravnosti Roma u gradu Rijeci s naglaskom na pravima iz sustava zdravstvene skrbi i socijalnog osiguranja. Na tribini je govorila i savjetnica pučke pravobraniteljice koja je prisutne upoznala s ulogom, ovlastima i radom Ureda pučke pravobraniteljice. Također je u izlaganju ukazala na poteškoće pri prikupljanju pritužbi na povrede prava, osobito pritužbi Roma, unatoč jasnim pokazateljima kako su u mnogim aspektima društvenog života u neravnopravnom položaju, zbog čega su skupovi poput ovog prilika za tješnju suradnju s romskom zajednicom pri rješavanju uočenih problema.

Osim predstavnika romskih udruga i njihovih volontera te građana grada Rijeke, na tribini je govorila i Maja Pudić, voditeljica službe za socijalnu skrb u odjelu Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, koja je prikazala aktivnosti koje provode, a koje su usmjerene ka postizanju boljih rezultata pri integraciji Roma i ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, u svrhu čega se upravo izrađuje sveobuhvatniji Akcijski plan grada Rijeke za Rome za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Izlaganje je održala i dr. sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije koja je prikazala rezultate rada Odjela na području Crikvenice, Krka, Omišlja i Rijeke, koji u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo provodi uspješne edukacije i mjere za unaprjeđenje znanja o korištenju zdravstvenih usluga i o njihovoj dostupnosti. Naglasila je individualni pristup pojedinim problemima, kao na primjer kod provođenja programa procijepljenosti djece, gdje takav pristup rezultira visokim postotkom procijepljenosti školske djece Roma.

Na tribini je govorila i voditeljica epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dr. med. Đana Pahor. Naime, od 2005. godine, Zavod sustavno dva puta godišnje obilazi romska naselja i upoznaje stanovnike s potrebom održavanja higijene i suzbijanja bolesti, a kao bitan preduvjet tomu voditeljica je naglasila i rješavanje pitanja stanovanja i uvjeta u kojima ljudi borave.

U raspravi koja je uslijedila predstavnici romskih udruga skrenuli su pažnju na probleme uvjeta stanovanja u romskim naseljima u Rijeci, probleme vezane uz stjecanje državljanstva te važnost implementacije mjera iz nacionalnih strategija i politika i na lokalnoj razini. 

Ostale novosti

  • 1